Stránky procházejí rekonstrukcí, děkujeme za pochopení.


home
o nás
služby
reference
galerie
osvědčení
kontakty
Reference

Projektová činnost

Protipovodňová opatření na Střekovském nábřeží
Dokumentace ke stavebnímu povolení, Magistrát města Ústí n/L, investiční odbor

Studie využití pytlů s pískem jako protipovodňové ochrany
Studie, Magistrát města Ústí n/L

Stromořadí na Střekovském nábřeží - revitalizace
Dokumentace k územnímu řízení, Magistrát města Ústí n/L, investiční odbor

ČOV - Kamenolom Všechlapy
Dokumentace k územnímu řízení, stavební povolení, realizace, STONE s.r.o., Kamenolom Všechlapy

Depo na p.p.č. 92 - Kamenolom Všechlapy
Dokumentace k územnímu řízení, STONE s.r.o., Kamenolom Všechlapy

Změna POPD Kamenolom Všechlapy
- , STONE s.r.o., Kamenolom Všechlapy

Rekonstrukce primární části technologie
- , STONE s.r.o., Kamenolom Všechlapy

Sanace zátrhu výsypkové etáže Nový závod
JV svah lomu Ležáky - Most, PKÚ, s.p. Ústí nad Labem

Odvodnění východních, jihovýchodních a západních svahů lomu Ležáky - Most
- , PKÚ, s.p. Ústí nad Labem

Lom Ležáky - Most, Těsnění ploch C1 a C2
Konstrukce příkryvných vrstev, PKÚ, s.p. Ústí nad Labem

Přitěžovací lavice SZ svahů Lomu Ležáky
Dokumentace provedení stavby, PKÚ, s.p. Ústí nad Labem

Sanace SZ svahů Lomu Ležáky
Dokumentace provedení stavby, PKÚ, s.p. Ústí nad Labem

Aktualizace modelu zatápění zbytkové jámy Lomu Ležáky
Dokumentace provedení stavby, PKÚ, s.p. Ústí nad Labem

Asanace skládky Chabařovice
DMT, výpočty objemů hmot, Metrostav a.s., Praha

Sanace Tlakové plynárny Ústí nad Labem
Sanace staré ekologické zátěže, Dokumentace ke stavebnímu povolení, RUMPOLD s.r.o., Praha

Fenolka předčištění a tankoviště
Projekt likvidace ekologické havárie, RUMPOLD s.r.o., Praha

Sanace Lom Ležáky
Projekt likvidace ekologické havárie, PKÚ, s.p. Ústí nad Labem

Sběrný dvůr s recyklací odpadů
Dokumentace k územnímu řízení, Město Duchcov

Uzavření skládky Nelson II
Dokumentace pro stavební povolení, Město Duchcov

Makrotechnologie a mikrotechnologie kolesového rýpadla
- , Severočeské doly, a.s., Chomutov

Makrotechnologie a mikrotechnologie kolesového rýpadla
- , Prodeco, a.s., Teplice

Makrotechnologie kolesového rýpadla
- , Noen, a.s., Uničov

Podhorský park - revitalizace p.p.č 898/50 k.ú. Všebořice
Dokumentace k územnímu řízení, Magistrát města Ústí n/L, investiční odbor

Revitalizace Černého potoka - příprava na ozelenění
Realizační dokumentace, OkÚ Teplice, RŽP

Rozhledna na vrchu Baba v k.ú. Děčany
Dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení, Obec Děčany

Přívoz Dolní Zálezy v k.ú. Dolní Zálezy a Církvice
Dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení, Obec Dolní Zálezy

Větrné elektrárny Horní podluží - Světlík
Studie, HQ Line spol. s.r.o., Praha

Silnice I/8 Dubí, křižovatka na Pozorce
Hluková a rozptylová studie, VALBEK, s.r.o., Liberec

Oprava a údržba Velký radní rybník
Dokumentace ke stavebnímu povolení, Lesy ČR, s.p.

Oprava a údržba Malý radní rybník
Dokumentace ke stavebnímu povolení, Lesy ČR, s.p.

Dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí a posudky, dle zák. č. 100/2001

Plán otvírky, přípravy a dobývání na období 2008 - 2030
Zjišťovací řízení, Severočeské doly, a.s., Chomutov

Vyvedení tepelného výkonu z Komořan
Zjišťovací řízení, United Energy, a.s., Komořany

Přemístění skládky mourů PÚUL
Zjišťovací řízení, Severočeské doly, a.s., Chomutov

Ochranná opatření Braňany
Zjišťovací řízení, Severočeské doly, a.s., Chomutov

Výstavby výrobní a montážní haly na p.p.č. 3041/1, PZ „Královský vrch“ v Kadani
Zjišťovací řízení, Jakob Müller Česká republika a.s.

Výrobní hala pro DoorHan na PZ „Královský Vrch“ v Kadani
Zjišťovací řízení, DoorHan Europe s.r.o.

Těžba štěrkopísků a rekultivace v zájmovém území Severočeských pískoven a štěrkoven Roztyly
Dokumentace EIA, Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o.

Odběr a odvodnění strusky z EMĚ III, II a ET
Dokumentace EIA, fa. KODER, ČEZ a.s.

Vyvedení tepelného výkonu z Komořan
Dokumentace EIA, United Energy, a.s., Komořany

Modernizace výroby elektrické energie
Dokumentace EIA, United Energy, a.s., Komořany

Větrné elektrárny Horní podluží - Světlík
Dokumentace EIA, HQ Line spol. s.r.o., Praha

Větrné elektrárny Nová Ves
Dokumentace EIA, Drobil Energo, s.r.o., Plzeň

Větrné elektrárny Malý Háj
Dokumentace EIA, Drobil Energo, s.r.o., Plzeň

Větrné elektrárny Přísečnice
Dokumentace EIA, Drobil Energo, s.r.o., Plzeň

Větrné elektrárny Rychnov – Pelíkovice
Dokumentace EIA, Ecoenergy, s.r.o., Liberec

Obnova zámeckého parku Krásné Březno
Dokumentace EIA, Magistrát města Ústí n/L, investiční odbor

Vyhodcení vlivů Změny č. 1 ÚPNSÚ Jiříkov na udržitelný rozvoj
Dokumentace SEA, To&Mi Vdf. spol., s r.o, Varnsdorf

Možnosti umístění větrných elektráren v Krušných horách z pohledu ochrany krajinného rázu
Hodnocení vlivů na krajiný ráz, Krajský úřad Ústeckého kraje

Hodnocení vlivu záměru výstavby Farmy VE v k.ú. Větrov na krajinný ráz
Hodnocení vlivů na krajiný ráz, Ecoenergy, s.r.o., Liberec

Větrné elektrárny Horní Podluží – Světlík
Hodnocení vlivů na krajiný ráz, HQ Line spol. s.r.o., Praha

Větrné elektrárny Nová Ves
Hodnocení vlivů na krajiný ráz, Drobil Energo, s.r.o., Plzeň

Větrné elektrárny Malý Háj
Hodnocení vlivů na krajiný ráz, Drobil Energo, s.r.o., Plzeň

Větrné elektrárny Přísečnice
Hodnocení vlivů na krajiný ráz, Drobil Energo, s.r.o., Plzeň

Revitalizace Habrovického rybníka
Hodnocení vlivů na krajiný ráz, Magistrát města Ústí n/L

Tvorba 3D vizualizací, zpracování geodat

Vizualizace revitalizačních opatření území dotčeného těžební činností PKÚ
Zpracování geodat a tvorba vizualizací, PKÚ, s.p., Ústí nad Labem

Vizualizace odvalu Dolu Schoeller v Libušíně
Zpracování geodat a tvorba vizualizací, PKÚ, s.p., Ústí nad Labem

Vizualizace Rekultivace a revitalizace území Dolů Nástup Tušimice v širších souvislostech a vztazích
Zpracování geodat a tvorba vizualizací, Severočeské doly, a.s., Chomutov

Vizualizace Rekultivace a revitalizace území Dolů Bílina v širších souvislostech a vztazích
Zpracování geodat a tvorba vizualizací, Severočeské doly, a.s., Chomutov

Vizualizace záměru průmyslové zóny TRIANGLE
- , Krajský úřad Ústeckého kraje

Park větrných elektráren Hora Sv. Šebestiána – Novoveský vrch
Vizualizace záměru, Drobil Energo, s.r.o., Plzeň

Park větrných elektráren Malý Háj
Vizualizace záměru, Drobil Energo, s.r.o., Plzeň

Vizualizace záměrů v lokalitách Václavice a Albrechtice v Libereckém kraji a Habartice v Ústeckém kraji
- , Resec, s.r.o., Jindřichovice pod Smrkem

Vizualizace protipovodňových opatření na Střekovském nábřeží
- , Magistrát města Ústí n/L, investiční odbor

Stromořadí na Střekovském nábřeží – revitalizace
Vizualizace řešení revitalizace nábřeží, Magistrát města Ústí n/L, investiční odbor

Vizualizace projektu rekultivace odkaliště ELEKTRÁRNY MĚLNÍK
- , ČEZ, a.s., Elektrárna Mělník

Vizualizace výstavby nového objektu ELE
- , Energoprojekt Praha

Vizualizace projektu vojenské výcvikové základny Jince
-, AČR

Severní svahy lomu Chabařovice
DMT a ortofoto plaviště popílku, EPS-Servis, spol. s r.o., Ústí n/L

Ostatní

Všebořice – Skládka Jedlová hora
Monitoring kvality vod – září 2002, P-EKO, spol. s r.o.

Všebořice – Skládka Jedlová hora
Monitoring kvality vod – prosinec 2002, P-EKO, spol. s r.o.

Průzkujné práce pro návrh protipovodňových opatření na Střekovském nábřeží
- , Magistrát města Ústí n/L

Revitalizace povodí Hasiny - studie pro krajinotvorné programy
, MŽP ČR

© 2006 WebDesign E+P Studio