Stránky procházejí rekonstrukcí, děkujeme za pochopení.


home
o nás
služby
reference
galerie
osvědčení
kontakty
Osvědčení

ČSN EN ISO 9001:2008

- Certifikát v PDF ke stažení
- Politika kvality ke stažení

Autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě obor vodohospodářské stavby

Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Odborná způsobilost projektovat, vykonávat funkce vedoucí pracovník a závodní lomu v hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem pro povrchové lomy

Auditor pro životní prostředí - zpracování systémů ekologického managementu v podniku podle nařízení Rady (EHS) Evropských společenství č. 1836/93 i ISO 14 001 a pro provádění auditu pro životní prostředí podle nařízení Rady (EHS) Evropských společenství č. 1836/93 ( vydal Svaz průmyslu a dopravy ČR a Evropský institut pro postgraduální vzdělávání při TU Drážďany)

© 2006 WebDesign E+P Studio