Stránky procházejí rekonstrukcí, děkujeme za pochopení.


home
o nás
služby
reference
galerie
osvědčení
kontakty
O společnosti

Společnost byla zapsána dne 5.6. 2002 do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 18846.

Společnost Terén Design, s.r.o. založila skupina specialistů - odborníků s dlouholetou praxí v oblasti investiční výstavby, životního prostředí, těžby nerostných surovin, zpracování geografických dat.

Společnost představuje odborný zkušený tým erudovaných specialistů, který vypracovává studijní a projektovou dokumentaci pro příslušné stupně projednávání, posuzování a schvalování.

Společnost je koncipována pro komplexní zajištění služeb zejména v projektové oblasti a inženýrské činnosti. Jedná se o přípravu primárních dat o vybraném území formou letecké fotogrammetrie, případně digitalizací mapových podkladů a zpracování digitálního modelu terénu.

Na tyto činnosti navazuje vlastní projektová příprava staveb. Navržená řešení jsou v závěrečných fázích projektů vizualizována a převedena do prostorových animací.

Veškeré stávající a nové údaje o řešeném území je možné zahrnout do informačního systému zákazníka nebo navrhnout nový geografický informační systém.

Souhrnně společnost zajišťuje odborné, expertizní, technicko-inženýrské služby, včetně autorského dozoru, a zpracování geografických dat a geografických informačních systémů pro státní správu, obecní a městské úřady, podnikatelské subjekty i občany.

Územní působnost společnosti přesahuje rámec jí důvěrně známé podkrušnohorské oblasti. S pochopením specifických odlišností územních celků a jejich zájmového prostoru se uplatňuje ověřenými i novými technickými náměty i v dalších územních regionech České republiky.

Spektrum oblastí působení společníků před založením této společnosti dokládají referenční akce, které byly společníky firmy přímo zpracovány, nebo se na nich podíleli jakožto společníci jiných firem, či jejich zaměstnanci.

© 2006 WebDesign E+P Studio