Stránky procházejí rekonstrukcí, děkujeme za pochopení.


home
o nás
služby
reference
galerie
osvědčení
kontakty
Vítejte na našich stránkách!

Terén Design, s.r.o. je společnost, profilovaná jako projektová,
technicko-inženýrská a obchodní organizace, zajišťující odborné
a technické služby zejména v oblastech:
  investiční výstavby
  životního prostředí
  sanací ekologických zátěží
  rekultivací a revitalizací krajiny
  hodnocení vlivů staveb na životní prostředí
  těžby nerostných surovin
  geologických služeb
  geografických informačních systémů
  zprostředkování obchodu
Při zpracování projektových řešení společnost využívá autorizovaných
systémů digitální kartografie, letecké fotogrammetrie, počítačové
vizualizace a animace grafického zobrazení navrhovaných řešení.

Společnost sdružuje a propojuje výkonné erudované specialisty
s dlouhodobou odbornou zkušeností v jednotlivých oborech činností.

© 2006 WebDesign E+P Studio